+36/70-250-0022
info[kukac]utfuto.hu
Biztos partner az utazásban!

Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF hatálya kiterjed az ÚTFUTÓ Szolgáltató Kft.-re, valamint a szolgáltatóval a csomagszállítás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre (feladó,címzett).

Az ÁSZF alapján a Szolgáltató Magyarország, Ausztria és Olaszország teljes területén nyújtja a csomagszállítási szolgáltatást.

A szolgáltatás igénybevétele csak a jelen ÁSZF tudomásul vétele után vehető igénybe. Az ÁSZF megismerését a szolgáltatást igénybevevő minden egyes megrendelés leadásakor köteles a megrendelőlapon megjelölni, illetőleg a megrendelő lap aláírásával elismerni, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, megértette.

1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás meghatározása, fogalom meghatározások

1.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás

1.1.1. A Szolgáltató csomagszállítási szolgáltatást nyújt a szerződő felek részére.

1.1.2. A szolgáltatáshoz tartozik, hogy a csomagokat a fix indulási helytől a fix érkezési helyig szállítja.

1.1.3. Amennyiben a feladó/címzett szükségesnek tartja(k) más felvételi hely illetve leadási hely igénybe vételét, már a megrendeléskor előre kell jelezni. Romlandó árut kérjük szintén előre jelezni.

1.1.4. A csomagszállítás szolgáltatás alatt ha szükség van rá akár postai úton, futárcéggel vagy bármi más módon a csomagszállítás napja előtt pár nappal eljuttathatják a csomagot a szolgáltató címére.

1.2. Fogalmak:

1.2.1. Szolgáltató: Aki a szerződő fél által megkötött csomagszállítási szerződésben foglalt szolgáltatást nyújtja, jelen esetben az ÚTFUTÓ Szolgáltató KFT.

1.2.2. Szerződő fél: Az a természetes illetőleg jogi személy, aki a csomagszállítási szerződést megköti a Szolgáltatóval. Amennyiben a szerződő fél a szolgáltatás igénybe vevője is egyben, úgy személye egybe esik a feladó/címzett személyével, és ez esetben mind a szerződő fél, mind pedig a feladó/címzett kötelezettségeit teljesíteni köteles, illetőleg jogait viselni jogosult.

1.2.3. Csomag: Az az áru, amelyik a Szolgáltató által nyújtott csomagszállítás szolgáltatásba súlyra, méretre meghatározható.

1.2.4. Megrendelő: A szerződő fél vagy feladó/címzett.

1.2.5. Csomagszállítás: A csomag/ok a fix indulási helytől a fix érkezési helyig értendő szállítása.

2. A szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének korlátai.

2.1 A Szolgáltatás igénybevételének módja

2.1.1. A szolgáltatást csak a „Csomagszállításra vonatkozó megrendelő lap” kitöltésével illetőleg az ÁSZF megismerésével lehet igénybe venni.

2.1.2. Csomagszállítást csak utazási időpontokra tudunk vállalni, legalább 4 nappal a tervezett utazás időpontja előtt kell jelezni ezt felénk. Utána csak telefonon fogadunk el rendelést és amennyiben nincs kijelölt dátum arra a napra úgy a következő dátumra tudjuk vállalni a csomag kiszállítását!

2.1.3. A megrendelés költségmentesen lemondható 4 nappal a kiszállítás tervezett napja előtt, azon belül a viteldíj 50 %-át meg kell fizetni.

2.1.4. A csomagszállítási szerződés akkor jön létre, amikor a szerződő fél e-mailben, sms-ben vagy írásban a helyszínen, illetőleg a szolgáltatást telefonon szóban megrendelte.

2.2 A Szerződés megkötésére vonatkozó eljárás

2.2.1. A szerződés megkötésére illetőleg a szolgáltatás megrendelésére lehetőség van a Szolgáltató www.utfuto.hu honlapján és/vagy a csomagszallitas@utfuto.hu címre küldött email-ben 7 nappal a kiszállítás előtt. Utána csak és kizárólag telefonon.

2.2.2. Azok a szerződő felek, akik nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel, a szolgáltatást a +36/70-250- 0022 ; +39/345-4653-110-es telefonszámokon is megrendelhetik.

2.2.3. A fentieken túl lehetőség van még a sofőrjeinknél személyesen megrendelni a szolgáltatást.

2.3 Az egyes szerződések megkötésére vonatkozó eljárási rend

2.3.1. Amennyiben a szerződő fél az interneten keresztül kívánja megrendelni a szolgáltatást, úgy követnie kell a megrendelő kitöltésének utasításait. A megrendelés kitöltésekor be kell jelölnie a megrendelő lapon, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Az „elküld” gomb megnyomásával küldheti be a megrendelését a rendszerbe. Amennyiben az online foglalási rendszerünk nem működik, úgy e-mailben is elfogadunk megrendeléseket a csomagszallitas@utfuto.hu e-mail címre küldött összes adattal.

2.3.2. Az interneten leadott megrendeléséket a beérkezés után 72 órán belül visszaigazoljuk.

2.3.3. Amennyiben a szolgáltatást telefonon rendelik meg, úgy a szerződő fél tudomásul veszi, hogy a beszélgetés rögzítésre kerülhet, és a szerződés aláírására a csomagszállítás megkezdése előtt vagy után a sofőrnél található szerződés aláírásával kerül sor. Ebben az esetben is érvényes, hogy a megrendelést térítésmentesen a csomagszállítás tervezett napja előtt 4 nappal mondható le, ellenkező esetben 50 %-át a viteldíjnak meg kell fizetni.

2.3.4. A sofőrjeinknél személyesen is meglehet a szolgáltatást rendelni az ott található „Csomagszállításra vonatkozó megrendelő lap” kitöltésével és aláírásával.

2.4 A szolgáltatás igénybevételének korlátai

2.4.1. A szolgáltatást 9 személyes és 5 személyes személyautóval végezzük, melyben az össztömeget nem átlépve tudjuk elvállalni adott csomagok leszállítását.

2.4.2. A szerződő fél köteles előre jelezni a csomag súlyát.

3. Viteldíjak, fizetési feltételek

3.1. Viteldíjak: lásd az internetes honlapon feltüntetett aktuális díjakat. Díjaink Veszprém indulással-érkezéssel és a megadott útvonalak, megállóhelyek érintésével alakulnak.

3.2. Fizetési feltételek:

3.2.1. Amennyiben a szolgáltatás megrendelése interneten illetőleg telefonon történik úgy a viteldíjat a Szolgáltatónak a megadott banknál vezetett, megadott számú számlájára kell befizetni, illetőleg elutalni.

3.2.2. Amennyiben a szerződő félnek nincs lehetősége utalásra, illetőleg befizetésre, úgy kivételes esetben a sofőrnél a csomagszállítás megkezdése előtt, után is lehet készpénzben fizetni.

3.2.3. Nincs lehetőség bankkártyával történő fizetésre.

4. Szerződésmódosítás esetei

4.1. A felek érdekkörében felmerülő okok miatt

4.1.1. A feladó, címzett érdekkörében felmerülő okok miatt:

4.1.1.1. Amennyiben a csomagszállítás időpontját a befoglalt időpontról, másik időpontra szeretné változtatni, és ezt a szállítás előtt legalább 4 nappal korábban jelzi, akkor a megadott időpontra módosítjuk. Ebben az esetben költségmentesen módosítható.

4.1.1.2. Ha a feladó, címzett az időpont módosítását a szállítás előtt 4 napon belül jelzi a Szolgáltató felé, akkor a Szolgáltató már csak a meglévő járataihoz igazodva tudja a módosítást elvégezni oly módon, mint az utazás előtti 4 napon belül leadott új foglalások esetében is. Amennyiben nem felel meg egyik meglévő dátum sem a kiszállításra úgy a 2.1.2 illetve a 2.1.3-as pontban foglaltak lépnek érvénybe.

4.1.2. A Szolgáltató érdekkörében felmerülő okok miatt: Amennyiben a Szolgáltató érdekkörében merül fel bármilyen ok, úgy a Szolgáltató kötelezi magát, hogy a visszaigazolt megrendeléseket az elfogadott paraméterek alapján, a megállapodott minőségben és időben teljesíti.

4.2. A feleken kívülálló okok miatt

4.2.1. A Szolgáltató a megrendelés teljesítése érdekében több biztonsági útvonalat is meghatároz az előre nem látható események elkerülése érdekében (pl.: baleset, útlezárás, sorban állás stb.)

5. Felelősség

5.1. A Szolgáltató felelőssége

5.1.1. A Szolgáltató köteles a visszaigazolt megrendelést a visszaigazolásban meghatározott feltételek szerint teljesíteni.

5.1.2. Köteles a feladót, címzettet bármely változásról haladéktalanul értesíteni.

5.1.3. A Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja az időjárás miatt adódó nagymértékű késésekért, utak törléséért. Továbbá azokban az esetekben is, amikor baleset, hosszas várakozás, útlezárás, illetőleg bármilyen nem befolyásolható esemény miatti késés stb. miatt a csomag további szállítása meghiúsul.

5.1.4. A Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja a szállítás ideje alatt történő csomagsérülések alól amit nem a Szolgáltató okoz.

5.1.5. A Szolgáltató által okozott károkat megtérítjük.

5.2. A szerződő fél, illetőleg a feladó, címzett felelőssége (együtt:Megrendelő)

5.2.1. A Megrendelő köteles a Szolgáltatót bármely változásról haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkat a Megrendelő köteles viselni.

5.2.2 A Megrendelő a saját maga által megkötött csomagbiztosítása biztosítja az szállítás idejére.

5.2.3 A Megrendelő mindenkor felelős a csomagjának teljes tartalmáért.

6. A szerződés megszűnésének esetei

6.1. Teljesítés: Teljesítettnek kell tekinteni a szerződést, ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget téve a csomagot, eljuttatta a céljába.

6.2. Felmondás

6.2.1. Az szerződött fél, feladó/címzett a csomagszállítási szerződést 4 nappal a befoglalt időpont előtt térítésmentesen felmondhatja. 4 napon belül történő lemondás esetén a viteldíj 50 %-át ki kell fizetnie.

6.2.2. A Szolgáltató csak és kizárólag abban az esetben jogosult felmondani a szerződést, amennyiben rajta kívülálló ok miatt eleve lehetetlen a csomagot az úti céljába eljuttatni.

6.3. Vis major: Ebbe a körbe számítanak különösen a természeti katasztrófák, járványok, háborúk, sztrájk, stb. Az ebbe a körbe tartozó körülmények bekövetkezése esetén kártérítési felelősség nem terheli a Szolgáltatót.

7. Egyebek záró rendelkezések

7.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2012. Május 1. napján lépnek hatályba.

7.2. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására azzal a feltétellel, hogy a megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.

7.3. Felek a szerződésből eredő bármely jogvitájukat elsődlegesen egyeztetéssel, közös megegyezéssel rendezik. Amennyiben a jogvita peren kívüli rendezésére lehetőség nincs, felek – hatáskör és illetékesség függvényében – a Veszprém Városi Bíróság illetve a Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki.

Útfutó